Naslovnica -

Infrastruktura i građenje

Hrvatska u posljednjem desetljeću bilježi kontinuiran rast ulaganja u infrastrukturu, a ugovorni odnosi sudionika u gradnji postaju sve sofisticiraniji i kompleksniji. Korištenje FIDIC ugovora postalo je zlatni standard u svim većim infrastrukturnim projektima. Sama gradnja sve više zahtijeva učinkovitu kooperaciju većeg broja izvođača, kompleksne zadaće nadzora, brzo rješavanje sporova pri izvođenju radova te efikasne kontrolne mehanizme. Prilikom reguliranja međusobnih odnosa svih stakeholdera potrebno je voditi računa o svim navedenim ciljevima te ravnoteži odgovornosti ugovornih strana.

Radili smo s investitorima, developerima i izvođačima radova na velikim projektima u Hrvatskoj. Naše dosadašnje iskustvo iz područja infrastrukture i građenja obuhvaća: