Naslovnica -

Nekretnine

Vlasničkopravni odnosi zahtijevaju profesionalan pristup i detaljan pregled situacije, imajući u vidu specifične probleme i pravne institute domaćeg stvarnog prava: neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga, postupak pretvorbe društvenog vlasništva u privatno, stanarsko pravo, legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada itd. Svakom problemu potrebno je pristupiti individualno, imajući u vidu posebnosti područja na kojem se nalazi nekretnina, povijest vlasništva nekretnine, izvanknjižne činjenice itd.

Naše pravne usluge u području stvarnog prava uključuju: