Naslovnica -

Pomorsko pravo

Naša ekspertiza u području pomorskog prava počiva na razumijevanju međunarodnih konvencija, sporazuma te domaćih propisa koji reguliraju pomorski transport, trgovinu te međunarodne odnose.

U području pomorskog prava, surađivali smo s brodograditeljima, brodarima te kompanijama za komercijalni i tehnički management.

Naše iskustvo obuhvaća registraciju plovila, postupke osiguranja tražbina zaustavljanjem broda, parnice radi isplate tražbina pomorskih privilegija, postupke za naknadu štete itd. Također, odvjetnički ured Đuran surađuje s domaćim i stranim brodogradilištima pri ugovaranju ili podugovaranju građenja brodova, s bankama prilikom financiranja gradnje brodova te upisa hipoteka u upisnik brodova.