Naslovnica -

Porezi

Hrvatski porezni okvir je relativno kompleksan, a česte su situacije kada praksa Ministarstva financija odstupa od pravnih shvaćanja upravnih sudova i Visokog upravnog suda. U velikom broju takvih slučajeva, uspješno smo zastupali klijente u poreznim postupcima protiv Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Naše pravne usluge na području poreznog prava obuhvaćaju: