Naslovnica -

Rješavanje sporova

Sporovi često mogu poremetiti tijek poslovanja, te dovesti do gubitka vremena i sredstava. Svaki spor zahtijeva prethodnu objektivnu analizu te komunikaciju sa strankom kako bi se stekla što potpunija slika o stvarnom stanju problema. Prije početka postupka, potrebno je svakog klijenta upoznati s troškovima i rizicima u predmetu, kao i izvansudskim mogućnostima razrješenja spora.

Način na koji pristupamo procesu rješavanja sporova prilagođava se svakom pojedinom slučaju, ovisno radi li se o trgovačkom, radnom, vlasničkopravnom ili drugom tipu spora. Uspješnost uvelike ovisi o dokazima na raspolaganju, ali i istraživanju sudske prakse.

Naše pravne usluge uključuju: